RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Allt innehåll på denna webbplats ägs eller kontrolleras av McNeil Sweden AB och skyddas av världsomfattande upphovsrättslagar. Du får endast ladda ner innehåll för personligt bruk i icke-kommersiella syften och inga ändringar eller ytterligare reproduktion av innehållet är tillåten. Innehållet får annars inte kopieras eller användas på något sätt.

Ägarna till denna webbplats kommer att använda rimliga ansträngningar för att tillhandahålla uppdaterad och korrekt information på denna webbplats, men gör inga utfästelser, och ger inga garantier eller försäkringar om att informationen är korrekt, aktuell eller fullständig. Ägarna till denna webbplats kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust eller skador som orsakas av din tillgång till, eller oförmåga att få tillgång till, denna webbplats eller på grund av att du litat på information som tillhandahålls på denna webbplats. Denna webbplats är avsedd för invånare i Sverige.

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser men ägarna till denna webbplats har inget ansvar för innehållet på sådana andra webbplatser och ansvarar inte för eventuella förluster eller skador till följd av det innehållet. Alla eventuella länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en service till användarna av denna webbplats.

Varumärken, servicemärken, varunamn, varornas utseende samt produkter på denna webbplats är skyddade i Sverige och internationellt. Dessa får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från ägarna till denna webbplats, förutom för att identifiera bolagets produkter eller tjänster.

All personligt identifierbar information i elektronisk kommunikation till denna webbplats regleras av webbplatsens Sekretesspolicy. Ägarna till denna webbplats har rätt att använda eller kopiera all annan information i sådana meddelanden, inklusive eventuella idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller know-how som anges däri, för valfritt ändamål. Sådana ändamål kan omfatta överföring till tredje part och/eller utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av varor eller tjänster.

Avsändaren av eventuella meddelanden till denna webbplats eller på annat sätt till ägarna till denna webbplats är ansvarig för innehållet och informationen däri, inklusive dess sanningsenlighet och riktighet.

Företagsinformation

McNeil Sweden AB
Box 4007
169 04 Solna
Organisationsnummer: 556702-6843