Aveeno® genomtänkta formuleringar

GENOMTÄNKTA FORMULERINGAR

INGREDIENSER

”Tillräckligt bra” är aldrig tillräckligt bra för AVEENO®. Våra interna standarder för säkerhetstestning och ingredienskvalitet är mycket strikta och robusta. Vi tänker på varje element som vi använder i var och en av våra produkter - varifrån det kom, vad det gör och hur det påverkar dig och din hud. Endast ingredienser som klarar vår strikta 5-stegs säkerhetsprocess används.

Vad vi inkluderar i våra produkter är lika viktigt som vad vi utesluter från dem. Vi strävar efter att inkludera ingredienser som endast uppfyller vår högsta standard och prioriterar endast de som är skonsamma för din hud och miljön.

Produkterna från Aveeno® är:

 • Formulerade med havre och andra effektiva ingredienser som vårdar mycket torr hud.
 • Vetenskapligt baserade med klinisk säkerhetsvärdering som håller högsta standard.
 • Vi har en ambition att optimera biologisk nedbrytbarhet och fortsätta med innovationer så att vi gör noggranna val med våra konsumenters välbefinnande och vår planeten i åtanke.
 • Effekten av produkter med kollodialt havre har testats i över 25 studier med mer än 2500 personer med torr hud.
 • Vårt FoU-team har publicerat över 80 vetenskapliga publikationer sedan 2001.
 • För att utvärdera produkternas miljöpåverkan använder vi ett system, patenterat i USA, kallat Global Aquatic Ingredient Assessment Tool™ GAIA™. Det hjälper oss att att utveckla produkter med minsta möjliga miljöpåverkan genom att i första hand använda ingredienser som inte är skadliga för vattenlevande liv och ekosystem. Läs mer om GAIA.
Aveeno® etisk jordbruk & inköp

ETISK JORDBRUK & INKÖP

Från dag ett har vi arbetat med lokala jordbrukare i olika länder för att införskaffa och bearbeta vår havre på ett sätt som bevarar dess renhet och är till nytta för huden. Vi gör detta på ett miljöanpassat sätt.

Vi köper vår havre från familjeägda gårdar, som ligger i svalare områden som är bäst lämpade för havrets tillväxt. Den perfekta matchningen av svalare klimat och låg luftfuktighet ger en extra fördel för vårt prebiotiska havremjöl, som bearbetas minimalt.

Vårt havremjöl är icke genetiskt modifierat och tillverkat av havre av livsmedelskvalitet.
Vi använder miljöanpassade metoder som låg värme och grödorotation

För att minimera energianvändningen under transport använder vår leverantör både järnväg och lastbil från gård till kvarn.
 

Dermexa Wash von Aveeno®

HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR

För att bevara vår planet är vi engagerade i att minska förpackningsavfallet och använda mer återvinningsbart, återvunnet och förnybart material.

Idag är 100% av Aveeno®-flaskorna återvinningsbara *

Idag är 100% av våra pappkartonger av kartong certifierad av Forest Stewardship Council FSC

År 2022 strävar vi efter att erbjuda:

 • Påfyllningsbara förpackningar för våra produkter.
 • 100% återvinningsbara pumpar
 • Återvunnen plast (Post Consumer Resin) i våra nya förpackningar - och vi kommer att öka detta i vår portfölj under de närmaste åren.
 • Minska tubernas vikt för att använda minsta möjliga plast.

År 2025 är vårt mål att använda:

 • 100% återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara förpackning.
 • Öka innehållet av återvunnet material i våra pappkartonger

* Gäller endast Storbritannien och EU (inkluderat Sverige)
 

VÅRT ENGAGEMANG

Vårt engagemang för vetenskap, innovation och människors hälsa sträcker sig längre än produkterna ifrån Aveeno®.

Läs hur vårt moderbolag, Kenvue, utvecklar hållbara produkter som hjälper oss alla att leva hälsosamt på vår planet.